Kronen en bruggen

Wilt u sterke, mooie en duurzame tanden en kiezen? 

In bepaalde situaties adviseren wij om uw tanden of kiezen te restaureren met een kroon. Bijvoorbeeld bij ernstig tandbederf, bij zeer oude vullingen en deels afgebrokkelde en misvormde tanden of bij beschadiging van tanden na een ongeluk.

De duur van de behandeling hangt af van de beschadiging van de kies en of er eerst een voorbereidende behandeling van de kies moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld met een vulling of wortelkanaalbehandeling. De behandeling bestaat meestal uit twee zittingen.

Eerste zitting

De tandarts zal een deel van de tand of kies omslijpen. Dit gebeurt bij ons met een verdoving, zodat het geheel pijnvrij is.

Daarna zullen wij met behulp van zacht materiaal een exacte afdruk van de te behandelen tand of kies en de omliggende tanden maken. Een tandtechnicus gebruikt de afdruk om de kroon op de juiste hoogte en vorm te maken.

 

Totdat de definitieve kroon klaar is, wordt er een tijdelijke kroon over uw tand of kies geplaatst. U kunt met een tijdelijke kroon gewoon eten en kauwen, maar de tijdelijke kroon is niet zo sterk als de definitieve kroon.

Tweede zitting

Als de definitieve kroon wordt geplaatst, zal uw tandarts een paar kleine handelingen verrichten om er zeker van te zijn dat u goed kunt bijten. De kroon wordt eerst gepast en daarna vastgemaakt met een speciaal daarvoor bestemd cement. De kroon zal aanvoelen als een natuurlijke tand. De kleur van de kroon wordt aangepast aan de rest van uw tanden en zal daardoor dus niet opvallen.

Met een brug vervangen we een ontbrekende tand of kies.

Het plaatsen van een brug is één van de manieren om een ontbrekende tand of kies te vervangen. Een brug, bestaande uit een kunsttand en twee kronen, wordt verankerd aan één of twee aangrenzende natuurlijke tanden. De brug omspant dus de lege ruimte waar de tand of kies ontbreekt. De brug wordt met behulp van cement vastgezet en is niet door uzelf te verwijderen.

Eerst worden de tanden of kiezen, waar de brug aan verankerd wordt, bijgeslepen en gereedgemaakt om de brug op te plaatsen. Vervolgens wordt er een afdruk gemaakt van de geslepen tanden of kiezen en het gat. Een tandtechnicus gebruikt de afdruk om een passende brug te maken. Totdat de definitieve brug klaar is, wordt er een tijdelijke brug geplaatst. Deze brug is van kunststof. Als de definitieve brug wordt geplaatst, zal uw tandarts een paar kleine handelingen verrichten om er zeker van te zijn dat u goed kunt bijten. De brug wordt eerst gepast en daarna vastgemaakt met een speciaal daarvoor bestemd cement.

Wij zullen tijd voor u inplannen om u weer een stralende lach te geven!

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op via email of bel via 0416 375 495.