Uw nota

Infomedics verzorgt de nota. Hieruit volgen de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. De factuur dient te worden voldaan door de patiënt en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger en zijn direct opeisbaar.
  2. Vragen naar aanleiding van de ontvangen rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na factuurdatum aan Infomedics te richten.
  3. Infomedics is gerechtigd, indien mogelijk, de kosten van de behandeling (deels danwel volledig) rechtstreeks te incasseren bij de zorgverzekeraar van de patiënt.
  4. De rekening dient binnen 30 dagen na factuurdatum door de patiënt te worden overgemaakt aan Infomedics. Deze termijn geldt ook indien de zorgverzekeraar de rekening namens de patiënt (deels dan wel volledig) voldoet.
  5. Indien de rekening niet binnen 30 dagen na factuurdatum is voldaan, stuurt Indomedics een eerste herinnering.
  6. Indien de betaling van de rekening niet binnen 14 dagen na datum van de eerste herinnering heeft plaatsgevonden, verstuurt Infomedics een tweede herinnering. Bij deze herinnering worden er € 15,- kosten in rekening gebracht naast de verschuldigde wettelijke rente.
  7. Infomedics is gerechtigd om indien de betaling na de tweede herinnering niet heeft plaatsgevonden incassomaatregelen te (doen) nemen. Incassokosten komen voor rekening van de patiënt.


Heeft u vragen over uw rekening? Dan kunt u bellen met Infomedics via 0900 777 777 1 of via www.uwnota.nl
Komt u er niet uit met Infomedics, belt u dan even naar ons. Wij helpen u graag verder.