Uw gegevens zijn veilig

 

Vertrouwelijk

Mondcentrum Drunen respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vragen, opmerkingen en nieuwe inschrijvingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te beantwoorden.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken.

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij willen alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk weergeven.

Externe verwijzingen

Op of via de site wordt u met links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd.

Wij beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De links naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.