skip to Main Content

Een leven lang lachen!

Inschrijven

ISO 9001 kwaliteit

Mondcentrum Drunen is een moderne praktijk waar kwalitatief hoogwaardige zorg wordt verleend.

Deze doelstelling realiseren wij door middel van het invoeren van kwaliteitsmanagement.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Mondcentrum Drunen, dat is opgezet vanuit ISO 9001, is zodanig ontworpen, dat de bedrijfsvoering met al haar processen continue kunnen worden beheerst en verbeterd. De technieken die hiervoor worden toegepast, zijn onder andere modern procesmanagement en lean management.

Kwaliteit is bovenal een mentaliteit: de wil om continue te verbeteren en continue te voldoen aan de vereisten van de patiënt / klant.

Iedere medewerker van Mondcentrum Drunen is zich dan ook bewust van zijn of haar taken en verantwoordelijkheden.

Back To Top