skip to Main Content

Een leven lang lachen!

Inschrijven

Kwaliteit

Bij Mondcentrum Drunen bieden we kwaliteit op meerdere vlakken.

Om te helpen bij de uitvoering van kwaliteit, hebben we een kwaliteitssysteem ontwikkeld. Dit kwaliteitssysteem is ingericht in vier thema’s.

Tandheelkundige zorg, organisatie, infectiepreventie en radiologie. Deze thema’s omvatten alle processen binnen de tandheelkundige praktijk. Ieder thema betreft werkwijzen waarmee we veilige zorg en kwaliteit implementeren. Alles volgens de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen.

Tandheelkundige zorg

Dit thema omvat alle richtlijnen en protocollen die de kwaliteit van tandheelkundige zorg borgen. Als patiënt bij Mondcentrum Drunen kun je rekenen op transparante zorg en goede communicatie over behandelplannen en het beoogde eindresultaat. De tandartsen kunnen horizontaal verwijzen naar specialisten binnen de teams, zodat jij als patiënt de beste behandelaar voor de benodigde zorg krijgt.

Organisatie tandartspraktijk

Wij willen graag werken volgens de hoogste standaarden. Daarom stellen we veel eisen aan de organisatie. Organisatie is een breed thema en gaat van klachtenregeling tot visitaties. De organisatie is zo zijn ingericht, dat we optimale kwaliteit aan onze patiënten kunnen leveren, maar ook aan ons team.

Infectiepreventie

Als patiënt en als medewerker bij Mondcentrum Drunen mag je erop kunnen vertrouwen dat er in de praktijk veilig en hygiënisch wordt gewerkt. Daarom hebben we continu aandacht voor veilig en hygiënisch werken. Dit doen we door steeds te werken volgens de laatste inzichten en richtlijnen op het gebied van infectiepreventie.

Radiologie

Bij Mondcentrum Drunen werken met moderne röntgenapparatuur. Dit past in het beeld van zorgverlening met alle specialismen binnen de tandheelkunde. Kwaliteit van het thema radiologie betekent tandheelkundige zorg op een hoog niveau en een goed gecontroleerd proces op de aspecten veiligheid en stralingshygiëne jou als patiënt en het team.

Patiënttevredenheid

We vinden het belangrijk dat jij tevreden bent over onze zorg. Daarom monitoren we elke week de tevredenheid van onze gasten. Hierdoor kunnen we continu bijsturen en verbeteren.

Registratie

Al onze mondzorgprofessionals zijn officieel geregistreerd en voldoen aan hoge kwaliteitseisen. We zien onder andere toe op de onderstaande registraties:

Visitatie en inspectie

Bij praktijkvisitatie nemen tandartsen of bijvoorbeeld mondhygiënisten een kijkje bij elkaar in de praktijk. Dit is een inspirerende en stimulerende manier om het zorgproces in de tandartspraktijk beter te bekijken en van elkaar te leren. Om de kwaliteit van onze zorg te toetsen en te borgen, zetten we diverse programma’s in. Hierbij voldoen we ook aan de visitatienorm van de KRT.
Bij de inrichting van onze aanpak werken we vanuit de vier kwaliteitsthema’s waar de IGJ (Inspectie Gezondheid en Jeugd, voorheen IGZ) onderzoek naar doet tijdens de inspectie van een tandartspraktijk: tandheelkundige zorg, organisatie, infectiepreventie en radiologie. De IGJ houdt toezicht op de gezondheidszorg en onderneemt veel acties op het gebied van handhaving in bijvoorbeeld ziekenhuizen en de mondzorg, zoals regelmatige inspectiebezoeken bij tandartspraktijken. Hierbij is het van belang dat de zorg voor de patiënten veilig, effectief, tijdig, voor ieder gelijk, patiëntgericht en doelmatig is, waarbij met name veiligheid en hygiëne een belangrijke rol spelen in de tandartsenzorg.

 

Bij kwaliteit in een tandartspraktijk verwacht je natuurlijk dat het werk goed wordt gedaan.
Dat vinden wij ook.

Back To Top